สายเคเบิลข้อมูล
วัสดุสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลวดหุ้มฉนวนพีวีซี
สายไฟ AC